Защо Лумбреко?

Лумбреко ЕООД е основана през 2014 г.Компанията е специализирана в производството на биологично активни продукти за конвенционално и биологично земеделие, без никакви химически примеси.

Защото:
 • Лумбреко е 100% натурален продукт.
 • С ниска разходна норма.
 • Лесен за употреба, смесим с други продукти.
 • По-високи добиви с отлични качествени показатели.
 • Преодолява стреса на растението след пръскането с химически продукти
 • Доказал качеството си във всички региони на страната и с международно признание.

Лумбреко e на челно място в технологията за хранене на земеделски култури, използвайки аминокиселини. Компанията е специализирана в производството на биологични и органични торове и развива технологичните си знания и умения повече от 7 години.

Нашата изключителна технология на разграждане позволява биологично активните вещества да бъдат извлечени във форми, които са лесно достъпни за абсорбиране от растенията.

Ние в Лумбреко постоянно правим проучвания и се стремим да подобрим продуктите си, постигайки високи резултати, включително:

 • Увеличаване на добивите
 • Повишаване на нивата на захарта и минералите в растителната продукция
 • Освобождаване на ценни "заключени" хранителни вещества в почвата
 • Значително подобряване на почвената структура
 • Удължаване срока на годност на продукцията
 • Повишаване на толерантността към суша
 • Повишаване на резистентността към множество вредители

Визия и мисия

Визия

Чрез своите продукти се стремим да повишим качеството не само на продукцията, а и на самите обработваеми площи, защото те са най-ценния актив на стопаните. Това им гарантира устойчиво развитие ,запазване на земята като капитал,а не превръщането и в мъртъв терен.

Мисия

 • Да се развие потенциала на българските обработваеми площи
 • Да се увеличи плодородието на почвите
 • Да се увеличи добива на земеделски култури
 • Да се повиши качеството на земеделските култури
 • Да развият и наложат практиките за биологичното земеделие на пазара
 • Да се повиши конкурентноспособността на българските продукти
Философия и технологии

Философията и технологиите на Лумбреко са формирани така, че да предоставят природосъобразни, стабилни решения за почви и растения. Нашите продукти възвръщат естественото плодородие на почвата чрез иновативните технологии на производство.

За постигане на висок добив и качествена продукция, е необходимо подходящо торене. Лумбреко Ви дава готови решения, съобразени с конкретната Ви земеделска нужда. Решението ни е цялостна програма с финансово ефективни, екосъобразни течни торове.

Силата на Лумбреко се състои в това, да накара растението да усвои съдържимото в почвата,чрез задействане на йонната помпа.В зависимост от състава и рh на почвата ,някои елементи остават блокирани.При киселите почви -фосфор,калий и молибден,а при алкални-манган,цинк,бор,мед и желязо.

Лумбреко съдържа фулвинова киселина,която хелатира,зарежда с положителни йони блокираните елементи и ги прави усвоими за растението.

Мотото на Лумбреко

Да оставим на децата си жива земя,ценен капитал,който природата е създала еднократно.Важно е да печелим,но да го правим разумно,с респект към околната среда и интелект при употребата на съвременните средства за растителна защита.

Лумбреко е природен продукт,който активира естествените сили на растението да усвоява хранителни вещества и да се бори с патогените чрез повишен имунитет. Нека завещаем на поколенията жива,плодородна земя,а не мърви терени.

ЗАЕДНО С ЛУМБРЕКО