Lumbreco, органичен тор за Овошки

Обща информация

Лумбреко е течен органичен тор, който има високо съдържание на аминокиселини от растителен произход, получени чрез хидролиза на растителни шротове.

Едни от най-важните аминокиселини, които се съдържат в Лумбреко, са:

  • Аспарагинова киселина, която е запасна и транспортна форма на азот.
  • Глутаминова киселина, която участва в синтеза на хлорофил, регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (регулира транспирацията, участва при опрашването).
  • Глицин - засилва сухоустойчивостта на растенията и участва в синтеза на хлорофил.
  • Аланин - стимулира покълването на семената. Валин и левцин - засилват сухо- и солеустойчивостта на растенията, както и участват при процеса опрашване.
  • Аргинин - стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони.

Внедрената американска технология за екстракция на биокомпост и органична материя запазва високото съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори.

  • Гиберелини - стимулират покълването на семената и нарастване на големината на листата, втвърдяват стъблото, намаляват междувъзловото разстояние, което намалява процента на полягане.
  • Ауксини - влияят на клетъчното делене, кореновото развитие и нарастване.

Лумбреко съдържа биологично активни вещества - актиномицети, грам положителни бактерии, които са продуценти на природни антибиотици, което повишава резистентността на растенията към заболявания. Приложен листно, Лумбреко гарантира активно усвояване на вложените почвени торове от основното торене. Богат източник на хранителни вещества и растежен стимулатор. Увеличава енергийния капацитет на листната маса и фотосинтезата. Укрепва кореновата система на растенията, ускорява процеса микориза. Стимулира полезната почвена микрофлора и служи като почвен подобрител. Повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени. Действа като антифриз, влизайки в клетъчните мембрани. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.


Начин на приложение и ползи


Употреба на Лумбреко при овощни видове може да се осъществи по два начина:

Внасяне на тора с поливната вода

Благоприятства минералното хранене, осигурява оптимални условия за развитието на овощните видове и подобрява физиологичния им статус. Лумбреко доказано стимулира растежа и развитието на кореновата система, микоризата и прихващаемостта на младите овошки. Препоръчителна дозировка 1-2 л. на дка.

Употреба при листно торене

Преди цъфтеж - 100мл. на дка.

Край на цъфтежа - 100мл. на дка.

Нарастване на плода - 100мл. на дка.

Лумбреко стимулира процеса на фотосинтезата, натрупването на хлорофил и повишава устойчивостта на овошките към патогени. Високото съдържание на зелени пигменти повишава устойчивостта на овошните култури през зимата. Листното торене способства за натрупване на повече захари и витамин С в плодовото месо, подобрява вкусовите качества и повишава добивите.

При увреждане от градушка спомага за възстановяване на засегнатите листа, чрез мощния атибактерициден ефект, което ограничава развитието на болести по наранените листа и подпомага бързото им възстановяване.

Резултати от приложение и добиви

След подхранване на овошките с Лумбреко хранителните вещества се включват директно в обмяната на веществата и се усвояват по-пълноценно. При плодните дръвчета с Лумбреко се постигат по-високи добиви, здрави плодове с повишено качество-едрина, сухо вещество, общи захари, пигменти и витамини.

Доволни клиенти мнения и препоръки

Наши клиенти от различни места в Южна България споделят, че предпочитат Лумбреко за допълнително подхранване на овошките, тъй като продуктът предпазва листата от заболявания поради мощния антибактерициден ефект, благоприятства за възстановяване на листата в случай на градушка или други лоши климатични условия и също помага за наедряване на плодовете..

Доза и момент на приложение
Почвено

ЛИСТНО:


3 пъти по 100 мл на декар или

4 пъти по 80 мл на декар

Почвено

КАПКОВО:

1 - 2л. на декар


1 разреждане - 1л. Концентрат Лумбреко в 150л. Вода.

Смесимост

Лумбреко е съвместим с повечето обичайно прилагани препарати за растителна защита.

Указания за безопастност при работа

Да се пази извън досега на деца! Да се избягва контакт с кожата и очите! При работа с препарата да се ползват лични предпазни средства, като ръкавици, работно облекло, очила. След използване ръцете да се измиват старателно с вода и сапун!

Опаковка

Lumbreco, органичен тор, се предлага в следните търговски опаковки:

T 10L S 20L U 1000L