Lumbreco, органичен тор за Царевица

Обща информация

Лумбреко е течен органичен тор, който има високо съдържание на аминокиселини от растителен произход, получени чрез хидролиза на растителни шротове.

Едни от най-важните аминокиселини, които се съдържат в Лумбреко, са:

  • Аспарагинова киселина, която е запасна и транспортна форма на азот.
  • Глутаминова киселина, която участва в синтеза на хлорофил, регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (регулира транспирацията, участва при опрашването).
  • Глицин - засилва сухоустойчивостта на растенията и участва в синтеза на хлорофил.
  • Аланин - стимулира покълването на семената. Валин и левцин - засилват сухо- и солеустойчивостта на растенията, както и участват при процеса опрашване.
  • Аргинин - стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони.

Внедрената американска технология за екстракция на биокомпост и органична материя запазва високото съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори.

  • Гиберелини - стимулират покълването на семената и нарастване на големината на листата, втвърдяват стъблото, намаляват междувъзловото разстояние, което намалява процента на полягане.
  • Ауксини - влияят на клетъчното делене, кореновото развитие и нарастване.

Лумбреко съдържа биологично активни вещества - актиномицети, грам положителни бактерии, които са продуценти на природни антибиотици, което повишава резистентността на растенията към заболявания. Приложен листно, Лумбреко гарантира активно усвояване на вложените почвени торове от основното торене. Богат източник на хранителни вещества и растежен стимулатор. Увеличава енергийния капацитет на листната маса и фотосинтезата. Укрепва кореновата система на растенията, ускорява процеса микориза. Стимулира полезната почвена микрофлора и служи като почвен подобрител. Повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени. Действа като антифриз, влизайки в клетъчните мембрани. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.


Начин на приложение и ползи


Фаза от„2-4 лист" - Лумбреко в доза 100 мл на дка.

Преодолява неблагоприятните условия и коригира минералното хранене. Листното торене осигурява на младите царевични растения добро развитие и ускорява растежа им. Активизира се функцията на корените, по-добре се приема и оползотворява внесеният в почвата минерален азот.

Фаза от „4-6 лист" - Лумбреко в доза 100 мл на дка.

Поради високото съдържание на Цинк (Zn), Лумбреко подпомага царевицата да преодолее типичния за културата цинков дефицит, като активира кореновата система. Подобрява се усвояването на внесените в почвата минерални торове. Повишава се добива на царевично зърно, респективно на силажна маса.

Фаза „6-ти лист" до „изметляване" - Лумбреко в доза 100 мл на дка.

Лумбреко осигурява необходимите макро и микроелементи, служи като биостимулатор и прилепител. Листното подхранване може да се съчетава и с внасянето на пестициди, като подпомага растенията да преодолеят стреса от третирането.

Резултати от приложение и добиви

Листното подхранване на царевицата с Лумбреко води до удължаване на активния живот на листата и подобряване на продуктивността на растенията. След пръскане с Лумбреко се наблюдава забавяне на процесите на стареене и това допринася за изхранването на по-големи зърна в нарастващите кочани.

Доволни клиенти мнения и препоръки

Клиент от Видин сподели, че при царевица наблюдава обагряне в жълто по листата, което по принцип се дължи на недостиг на цинк. 7 дни след прилагане на продукта се обади да благодари и сподели,че листата му са тъмнозелени и царевицата е в много добро състояние.

Доза и момент на приложение
Почвено

ЛИСТНО:


100 милилитра на декар двукратно

200 милилитра на декар еднократно

300 милилитра на декар еднократно при наличие на стресови фактори - градушки, заболявания, измръзване и др.

Смесимост

Лумбреко е съвместим с повечето обичайно прилагани препарати за растителна защита.

Указания за безопастност при работа

Да се пази извън досега на деца! Да се избягва контакт с кожата и очите! При работа с препарата да се ползват лични предпазни средства, като ръкавици, работно облекло, очила. След използване ръцете да се измиват старателно с вода и сапун!

Опаковка

Lumbreco, органичен тор, се предлага в следните търговски опаковки:

T 10L S 20L U 1000L