Lumbreco, органичен тор за Бобови култури

Обща информация

Лумбреко е течен органичен тор, който има високо съдържание на аминокиселини от растителен произход, получени чрез хидролиза на растителни шротове.

Едни от най-важните аминокиселини, които се съдържат в Лумбреко, са:

  • Аспарагинова киселина, която е запасна и транспортна форма на азот.
  • Глутаминова киселина, която участва в синтеза на хлорофил, регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (регулира транспирацията, участва при опрашването).
  • Глицин - засилва сухоустойчивостта на растенията и участва в синтеза на хлорофил.
  • Аланин - стимулира покълването на семената. Валин и левцин - засилват сухо- и солеустойчивостта на растенията, както и участват при процеса опрашване.
  • Аргинин - стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони.

Внедрената американска технология за екстракция на биокомпост и органична материя запазва високото съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори.

  • Гиберелини - стимулират покълването на семената и нарастване на големината на листата, втвърдяват стъблото, намаляват междувъзловото разстояние, което намалява процента на полягане.
  • Ауксини - влияят на клетъчното делене, кореновото развитие и нарастване.

Лумбреко съдържа биологично активни вещества - актиномицети, грам положителни бактерии, които са продуценти на природни антибиотици, което повишава резистентността на растенията към заболявания. Приложен листно, Лумбреко гарантира активно усвояване на вложените почвени торове от основното торене. Богат източник на хранителни вещества и растежен стимулатор. Увеличава енергийния капацитет на листната маса и фотосинтезата. Укрепва кореновата система на растенията, ускорява процеса микориза. Стимулира полезната почвена микрофлора и служи като почвен подобрител. Повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени. Действа като антифриз, влизайки в клетъчните мембрани. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.


Начин на приложение и ползи


Поради своята специфика в развитието си, бобовите култури - боб, леща, соя, грах, нахут са чувствителни към торенето, особено в началните фази на своето развитие, докато не са се развили добре азотфиксиращите грудки по корените.

За внасяне на микроелементи, които да стимулират този процес, се препоръчва третиране на семената с Лумбреко 2 л. на 1 тон семе.

Соята се развива най-добре при почви богати на органично вещество и богат хумусен слой. При по-бедни почви, Лумбреко компенсира липсата на органично вещество, чрез листно подхранване. При недостиг на азот се наблюдава жълтеене на растенията и забавяне на развитието им .При кисели почви се наблюдава молибденов глад, а при алкални почви - цинков глад. Всичко това може да се преодолее с листно подхранване с Лумбреко при фаза „трети-пети" лист след поникване „бутонизация" и фаза „наливане на бобовете".

Грахът расте бавно и след поникване е силно уязвим на конкурентно въздействие на плевелите, което налага употребата на хербициди. Поради нападенията над бобовите култури от многобройни гъбни, бактерийни, вирусни и редица неприятели, се налага често пръскане, третиране на посевите. За да се преодолее стреса се препоръчва съчетано пръскане с Лумбреко, което прави културните растения устойчиви.

Резултати от приложение и добиви

Прилагането на Лумбреко при бобови култури спомага за усвояването на азота, което от своя стана спира жълтеенето на растенията и регулира нормалното им развитие. Друго негово свойство е преодоляването на молибденовия и цинковия глад, които се получават при различните видове почви - кисели или алкални.

Доволни клиенти мнения и препоръки

В района на Монтана, клиент сподели , че използва Лумбреко при отглеждането на соя, защото тя се развива най-добре при почви, богати на органично вещество и богат хумусен слой. Продуктът компенсира липсата на органично вещество чрез листно подхранване. Друг наш клиент в района на Добрич , който отглежда боб, споделя, че след третиране на семената с Лумреко, добивът му е нараснал значително, а също така продуктът благоприятства и в случаите на лоши климатични условия.

Доза и момент на приложение
Почвено

ЛИСТНО:


100 милилитра на декар двукратно

200 милилитра на декар еднократно

300 милилитра на декар еднократно при наличие на стресови фактори - градушки, заболявания, измръзване и др.

Смесимост

Лумбреко е съвместим с повечето обичайно прилагани препарати за растителна защита.

Указания за безопастност при работа

Да се пази извън досега на деца! Да се избягва контакт с кожата и очите! При работа с препарата да се ползват лични предпазни средства, като ръкавици, работно облекло, очила. След използване ръцете да се измиват старателно с вода и сапун!

Опаковка

Lumbreco, органичен тор, се предлага в следните търговски опаковки:

T 10L S 20L U 1000L