Lumbreco, органичен тор за Етерично-маслени култури

Обща информация

Лумбреко е течен органичен тор, който има високо съдържание на аминокиселини от растителен произход, получени чрез хидролиза на растителни шротове.

Едни от най-важните аминокиселини, които се съдържат в Лумбреко, са:

  • Аспарагинова киселина, която е запасна и транспортна форма на азот.
  • Глутаминова киселина, която участва в синтеза на хлорофил, регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (регулира транспирацията, участва при опрашването).
  • Глицин - засилва сухоустойчивостта на растенията и участва в синтеза на хлорофил.
  • Аланин - стимулира покълването на семената. Валин и левцин - засилват сухо- и солеустойчивостта на растенията, както и участват при процеса опрашване.
  • Аргинин - стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони.

Внедрената американска технология за екстракция на биокомпост и органична материя запазва високото съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори.

  • Гиберелини - стимулират покълването на семената и нарастване на големината на листата, втвърдяват стъблото, намаляват междувъзловото разстояние, което намалява процента на полягане.
  • Ауксини - влияят на клетъчното делене, кореновото развитие и нарастване.

Лумбреко съдържа биологично активни вещества - актиномицети, грам положителни бактерии, които са продуценти на природни антибиотици, което повишава резистентността на растенията към заболявания. Приложен листно, Лумбреко гарантира активно усвояване на вложените почвени торове от основното торене. Богат източник на хранителни вещества и растежен стимулатор. Увеличава енергийния капацитет на листната маса и фотосинтезата. Укрепва кореновата система на растенията, ускорява процеса микориза. Стимулира полезната почвена микрофлора и служи като почвен подобрител. Повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени. Действа като антифриз, влизайки в клетъчните мембрани. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.


Начин на приложение и ползи


Маслодайна роза, лавандула, кориандър, мащерка, маточина, мента, валериана, невен, градинска чубрица

Етерично-маслените култури изискват големи количества хранителни вещества, които усвояват през целия вегетационен период. Постъпването на хранителни вещества е по-интензивно през началната фаза на развитие и бутонизация. Поради краткостта на този период, растенията изискват добра снабденост с хранителни вещества през пролетта. Именно с тези особености на етерично-маслените култури трябва да се съобразят нормите на торене. При многогодишните насаждения е желателно да се направят 2-3 подхранвания с течен/листен/тор Лумбреко - в началото на вегетацията, след жътва на първия откос и през есента, с цел подготовка за зимуване. При едногодишните култури торене се препоръчва при фаза разклоняване и бутонизация.

Лавандула

Употребата на Лумбреко гарантирано повишава добива и маслеността. Лавандулата реагира силно на торене. От особено значение е интинзивността през началните фази - разлистване и бутонизация, което увеличава броя на съцветията, класчетата и цветовете в съцветията.

През първите 1-2 години, наред с основното торене, препоръчваме 150-200 мл/дка Лумбреко - листен тор. На третата година след достигане на максималните репродуктивни възможности на растенията-300мл/дка индивидуално или смесим с други препарати за растителна защита.

Маслодайна роза

Почвите, на които се отглежда обикновено, са бедни на хумусни и хранителни вещества. Установено е, че чрез добива на розов цвят и едногодишния прираст на леторастите розата извлича голямо количество хранителни вещества. Освен това маслодайната роза се отглежда 20-25 години на едно и също място. За да се гарантира получаване на постоянни високи добиви, трябва да се прилага торене - както минерално,така и органично. Проведените проучвания показват, че комбинираното торене вдига добива до 1 т на декар цвят.

Препоръчителни дозировки - при млади насаждения до 2 години - 150-200 мл.

След втората година се полагат грижи за развитието на репродуктивните органи на растението и увеличаване на прираста на храстите-250-350 мл. на декар Лумбреко трикратно. Поради спецификата на кореновата система на маслодайната роза, най-много корени са съсредоточени на дълбочина 30-40 см. и на ширина 20-40 см. от стъблото, препоръчително е изграждането на системи за капково напояване, което, съчетано с фертигация, увеличава добива до 42%.

Препоръчителна дозировка-1-2 литра на декар за целия период на вегетация

Поради неограничения пазар на биосертифицирано розово масло препоръчваме торене изцяло с Лумбреко - гранули почвено - 300 л/дка и чрез система за капково напояване - 1-2 л/дка и листно-3-4 кратно до 300-350 мл/дка.

Кориандър

Кориандърът е с повишени изисквания към състава на почвата. Препоръчва се комбиниране на основно торене с листно подхранване-2-3 пъти Лубреко самостоятелно или смесим с други препарати, което повишава резистентността срещу заболявания и бактериално почерняване.

Препоръчителна доза - 300 мл/дка листно, разпределено според броя на пръсканията.

Резултати от приложение и добиви

Употребата на Лумбреко повишава значително процента на прихващане на новозасадените растения, чрез формиране на мощна коренова ситема, като в същото време се осигурява надеждна защита от гъбни патогени. Органичният тор стимулира естествения метаболизъм на кулурата, а оттам повишаване на продукцията и нейното качество - етеричното масло.

Приложен листно,органичният тор Лумбреко задържа стареенето на листната маса и се наблюдава дружен цъфтеж, което води до увеличаване на добива. Третираните с Лумбреко лозови насаждение са устойчиви на заболявания и неблагоприятни климатични условия. След пръскане с листния органичен тор, имаме подобрено качество на етеричното масло.

Доволни клиенти мнения и препоръки

В района на Добрич, наши клиенти отглеждат лавандула. Те прилагат успешно Лумбреко тъй като са забелязали, че след неговото приложение се увеличава значително броя на съцветията. Значително е увеличено и масленото съдържание.

Дългогодишен наш клиент с розов масив в близост до Казанлък е на мнение, че откакто ползва органичен тор Лумбреко , драстично е увеличен цъфтежа, а цветовете са по-едри, по-кичести и по-ароматни.

Доза и момент на приложение
Почвено

ЛИСТНО:


3 пъти по 100 мл на декар или

2 пъти по 150 мл на декар

Почвено

КАПКОВО:

1 - 2л. на декар


1 разреждане - 1л. Концентрат Лумбреко в 150л. вода.

Смесимост

Лумбреко е съвместим с повечето обичайно прилагани препарати за растителна защита.

Указания за безопастност при работа

Да се пази извън досега на деца! Да се избягва контакт с кожата и очите! При работа с препарата да се ползват лични предпазни средства, като ръкавици, работно облекло, очила. След използване ръцете да се измиват старателно с вода и сапун!

Опаковка

Lumbreco, органичен тор, се предлага в следните търговски опаковки:

T 10L S 20L U 1000L