Lumbreco, органичен тор за Листни зеленчуци

Обща информация

Лумбреко е течен органичен тор, който има високо съдържание на аминокиселини от растителен произход, получени чрез хидролиза на растителни шротове.

Едни от най-важните аминокиселини, които се съдържат в Лумбреко, са:

  • Аспарагинова киселина, която е запасна и транспортна форма на азот.
  • Глутаминова киселина, която участва в синтеза на хлорофил, регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (регулира транспирацията, участва при опрашването).
  • Глицин - засилва сухоустойчивостта на растенията и участва в синтеза на хлорофил.
  • Аланин - стимулира покълването на семената. Валин и левцин - засилват сухо- и солеустойчивостта на растенията, както и участват при процеса опрашване.
  • Аргинин - стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони.

Внедрената американска технология за екстракция на биокомпост и органична материя запазва високото съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори.

  • Гиберелини - стимулират покълването на семената и нарастване на големината на листата, втвърдяват стъблото, намаляват междувъзловото разстояние, което намалява процента на полягане.
  • Ауксини - влияят на клетъчното делене, кореновото развитие и нарастване.

Лумбреко съдържа биологично активни вещества - актиномицети, грам положителни бактерии, които са продуценти на природни антибиотици, което повишава резистентността на растенията към заболявания. Приложен листно, Лумбреко гарантира активно усвояване на вложените почвени торове от основното торене. Богат източник на хранителни вещества и растежен стимулатор. Увеличава енергийния капацитет на листната маса и фотосинтезата. Укрепва кореновата система на растенията, ускорява процеса микориза. Стимулира полезната почвена микрофлора и служи като почвен подобрител. Повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени. Действа като антифриз, влизайки в клетъчните мембрани. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.


Начин на приложение и ползи


Марули, салати, рукола, подправки

При оранжерийно отглеждане на тези култури неблагоприятно въздействие оказва високото съдържание на минерален азот, който е акумулиран в почвата, поради интензивната експлоатация на съораженията, както и големитe температурни разлики през деня и нощта и липсата на достатъчно слънцегреене през зимата.

Употребата на Лумбреко в тези случаи е от голямо значение, защото подаден като листен тор, благоприятства синтеза на хлорофил, натрупването на листна маса, израстването на къси, плътни дръжки, добре развита продуктивна част.

Употребата на Лумбреко е особено подходяща при тези култури поради липса на карантинен период - след измиване зеленчуците и подправките са годни за консумация. При подлагане на анализ липсва натрупване на нитрати и тежки метали. Зеленчуците запазват свежия си вид по-дълго, а при консумация имат подчертан вкус, характерен за листните зеленчуци.

Резултати от приложение и добиви

Прилагането на Лумбреко при зелеви, листни и лукови зеленчуци им спомага да са устойчиви на гниене и листна некроза. Органичният тор им помага да преодоляват периодите с лоши условия за растеж. Поради засилената фотосинтеза, имаме зеленина, жизненост и качество на листото.

Доволни клиенти мнения и препоръки

Наши клиенти от с. Труд, които отглеждат марули, споделят, че са много доволни от Лумбреко, тъй като той помага за натрупването на листна маса и ускорява растежа.

Доза и момент на приложение
Почвено

ЛИСТНО:

2 пъти по 150 мл. / 4 пъти по 100 мл. на дка.

Почвено

КАПКОВО:

1-2 л. на декар

Смесимост

Лумбреко е съвместим с повечето обичайно прилагани препарати за растителна защита.

Указания за безопастност при работа

Да се пази извън досега на деца! Да се избягва контакт с кожата и очите! При работа с препарата да се ползват лични предпазни средства, като ръкавици, работно облекло, очила. След използване ръцете да се измиват старателно с вода и сапун!

Опаковка

Lumbreco, органичен тор, се предлага в следните търговски опаковки:

T 10L S 20L U 1000L