Lumbreco, органичен тор за пшеница и ечемик

Обща информация

Лумбреко е течен органичен тор, който има високо съдържание на аминокиселини от растителен произход, получени чрез хидролиза на растителни шротове.

Едни от най-важните аминокиселини, които се съдържат в Лумбреко, са:

  • Аспарагинова киселина, която е запасна и транспортна форма на азот.
  • Глутаминова киселина, която участва в синтеза на хлорофил, регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (регулира транспирацията, участва при опрашването).
  • Глицин - засилва сухоустойчивостта на растенията и участва в синтеза на хлорофил.
  • Аланин - стимулира покълването на семената. Валин и левцин - засилват сухо- и солеустойчивостта на растенията, както и участват при процеса опрашване.
  • Аргинин - стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони.

Внедрената американска технология за екстракция на биокомпост и органична материя запазва високото съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори.

  • Гиберелини - стимулират покълването на семената и нарастване на големината на листата, втвърдяват стъблото, намаляват междувъзловото разстояние, което намалява процента на полягане.
  • Ауксини - влияят на клетъчното делене, кореновото развитие и нарастване.

Лумбреко съдържа биологично активни вещества - актиномицети, грам положителни бактерии, които са продуценти на природни антибиотици, което повишава резистентността на растенията към заболявания. Приложен листно, Лумбреко гарантира активно усвояване на вложените почвени торове от основното торене. Богат източник на хранителни вещества и растежен стимулатор. Увеличава енергийния капацитет на листната маса и фотосинтезата. Укрепва кореновата система на растенията, ускорява процеса микориза. Стимулира полезната почвена микрофлора и служи като почвен подобрител. Повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени. Действа като антифриз, влизайки в клетъчните мембрани. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.


Начин на приложение и ползи


Фаза 3-5 лист - Лумбреко в доза 100 мл на дка

Служи като антифриз, навлизайки в клетъчните мембрани. Увеличава устойчивостта при слани и ниски температури. Преодолява дефицитите на влага през есента и голямата температурна амплитуда между деня и нощта. Предзимното третиране с Лумбреко осигурява добре развит корен, пластични вещества в листната маса, което е гаранция за успешно презимуване и добър пролетен старт.

Фаза “Братене” - Лумбреко в доза 100 мл на дка

Внесен през пролетта, Лумбреко доставя необходимите за старта на културата хранителни елементи и активира ензимите на растежа в младите листа. Повишава функциите на корена и подобрява усвояването на солите от ранното пролетно торене. Стимулира братенето, ускорява развитието и спомага за по-ефективното използване на почвената влага от младите растения. Следите от притъпкването от пръскачката се заличават по-бързо и докрай, което се дължи на по-добрия тургор на растенията, подхранени с Лумбреко. Отлична смесимост с масово използваните пестициди. Това съчетание спестява допълнителни вложения на енергия и труд.

Фаза “Kрай на вретенене” до “Начало на изкласяване” - Лумбреко в доза 100 мл на дка

Лумбреко осигурява необходимите макро и микроелементи, заменя част от азотното хранене, играе роля в изграждането на хлорофила и транспорта на фосфатите. Лумбреко е многофункционален листен тор, който активира фотосинтезата и засилва имунната защита на растението. Подобрява оттока на асимилатите към репродуктивните органи. Подпомага усвояването на азот. Употребата му е гарантиран начин за повишаване на качествените показатели на зърното.

Резултати от приложение и добиви

Хранителните елементи на Лумбеко активират обменните процеси и на принципа на задействана помпа се засилва приемането и оползотворяването на минералните торове. Стимулира се фотосинтезата в зелените части на класа. Повишава се физиологичната активност на флаговия лист, който до края на вегетацията запазва зеления си лист и по-добър тургор. Задържа се стареенето на формираната преди изкласяването вегетативна маса и се осигурява по-силен оток на асимилати към нарастващите репродуктивни органи. Лумбреко повишава имунната защита на растенията и намалява риска от заболявания.

Доволни клиенти мнения и препоръки

Област Стара Загора, клиенти коментираха, че при засичане с контрола имат по-висок добив с 20%. Там, където е използван този органичен продукт, посевите са видимо по-зелени, по-здрави и по-устойчиви на неблагоприятни метереологични условия. При анализ на зърното се наблюдава и повишаване на хлебопекарната сила.

Доза и момент на приложение
Почвено

ЛИСТНО:


100 милилитра на декар двукратно

200 милилитра на декар еднократно

300 милилитра на декар еднократно при наличие на стресови фактори - градушки, заболявания, измръзване и др.

Смесимост

Лумбреко е съвместим с повечето обичайно прилагани препарати за растителна защита.

Указания за безопастност при работа

Да се пази извън досега на деца! Да се избягва контакт с кожата и очите! При работа с препарата да се ползват лични предпазни средства, като ръкавици, работно облекло, очила. След използване ръцете да се измиват старателно с вода и сапун!

Опаковка

Lumbreco, органичен тор, се предлага в следните търговски опаковки:

T 10L S 20L U 1000L