Lumbreco, органичен тор за Слънчоглед

Обща информация

Лумбреко е течен органичен тор, който има високо съдържание на аминокиселини от растителен произход, получени чрез хидролиза на растителни шротове.

Едни от най-важните аминокиселини, които се съдържат в Лумбреко, са:

  • Аспарагинова киселина, която е запасна и транспортна форма на азот.
  • Глутаминова киселина, която участва в синтеза на хлорофил, регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (регулира транспирацията, участва при опрашването).
  • Глицин - засилва сухоустойчивостта на растенията и участва в синтеза на хлорофил.
  • Аланин - стимулира покълването на семената. Валин и левцин - засилват сухо- и солеустойчивостта на растенията, както и участват при процеса опрашване.
  • Аргинин - стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони.

Внедрената американска технология за екстракция на биокомпост и органична материя запазва високото съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори.

  • Гиберелини - стимулират покълването на семената и нарастване на големината на листата, втвърдяват стъблото, намаляват междувъзловото разстояние, което намалява процента на полягане.
  • Ауксини - влияят на клетъчното делене, кореновото развитие и нарастване.

Лумбреко съдържа биологично активни вещества - актиномицети, грам положителни бактерии, които са продуценти на природни антибиотици, което повишава резистентността на растенията към заболявания. Приложен листно, Лумбреко гарантира активно усвояване на вложените почвени торове от основното торене. Богат източник на хранителни вещества и растежен стимулатор. Увеличава енергийния капацитет на листната маса и фотосинтезата. Укрепва кореновата система на растенията, ускорява процеса микориза. Стимулира полезната почвена микрофлора и служи като почвен подобрител. Повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени. Действа като антифриз, влизайки в клетъчните мембрани. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.


Начин на приложение и ползи


Фаза от „1-6 лист” - Лумбреко в доза 100 мл на дка/двукратно или 200 мл на дка/еднократно

Комплексният листен тор Лумбреко преодолява неблагоприятните климатични условия и коригира минералното хранене, като компенсира дефицитите в почвата. Едновременното му изпръскване с препаратите против плевели спомага за по-доброто прилепване, по-бързото приемане и съответно за по-ускореното им акумулиране. Той се съчетава с пръскането с пестициди, като намалява фитотоксичността и стреса. Служи ката прилепител. Пести енергия и труд.

Фаза „6-лист” и „бутонизация” - Лумбреко в доза 100 мл на дка/двукратно или 200 мл на дка/еднокрaтно третиране

В ранните фази от развитието си слънчогледът се отличава с особени изисквания към минералния състав. Често се наблюдава задържане в развитието на растенията във фаза „4-6 лист” (втрънчване). Поради богатия си състав от макро и микроелементи, пръскането в този момент с Лумбреко подпомага развитието на слънчогледа. Задържа стареенето на листната маса и засилва фотосинтезата в нарастващия бутон, което осигурява правилното му развитие. Предизвиква дружен цъфтеж, а микроелементите привличат пчелите. Лумбреко подобрява оплождането и повишава синтеза на мастни киселини.

Резултати от приложение и добиви

Ефектът при слънчоглед е видим още на 7-8 ден, след прилагане на Лумбреко. Наблюдава се подобрено вкореняване и по-добро развитие на надземната част на растенията. Имаме по-здрави и уплътнени стебла, по-голяма листна площ и подобрен тургор. Растенията са видимо по-изправени и равномерни. След прилагане на Лумбреко се наблюдава дружен цъфтеж, едновременно узряване и по-големи пити.

Доволни клиенти мнения и препоръки

Клиент от област Монтана направи опит с продукта при слънчоглед. Разликата във височината на 2-те полета - третирано и нетретирано с Лумбреко, е 20 см. В Плевенския регион се наблюдаваха градушки, които увредиха целостта на листата. Клиент сподели,че след ползване на продукта раните са се калцирали и той успя да спаси добивите си.

Доза и момент на приложение
Почвено

ЛИСТНО:


100 милилитра на декар двукратно

200 милилитра на декар еднократно

300 милилитра на декар еднократно при наличие на стресови фактори - градушки, заболявания, измръзване и др.

Смесимост

Лумбреко е съвместим с повечето обичайно прилагани препарати за растителна защита.

Указания за безопастност при работа

Да се пази извън досега на деца! Да се избягва контакт с кожата и очите! При работа с препарата да се ползват лични предпазни средства, като ръкавици, работно облекло, очила. След използване ръцете да се измиват старателно с вода и сапун!

Опаковка

Lumbreco, органичен тор, се предлага в следните търговски опаковки:

T 10L S 20L U 1000L