Lumbreco, органичен тор за Рапица

Обща информация

Лумбреко е течен органичен тор, който има високо съдържание на аминокиселини от растителен произход, получени чрез хидролиза на растителни шротове.

Едни от най-важните аминокиселини, които се съдържат в Лумбреко, са:

  • Аспарагинова киселина, която е запасна и транспортна форма на азот.
  • Глутаминова киселина, която участва в синтеза на хлорофил, регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (регулира транспирацията, участва при опрашването).
  • Глицин - засилва сухоустойчивостта на растенията и участва в синтеза на хлорофил.
  • Аланин - стимулира покълването на семената. Валин и левцин - засилват сухо- и солеустойчивостта на растенията, както и участват при процеса опрашване.
  • Аргинин - стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони.

Внедрената американска технология за екстракция на биокомпост и органична материя запазва високото съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори.

  • Гиберелини - стимулират покълването на семената и нарастване на големината на листата, втвърдяват стъблото, намаляват междувъзловото разстояние, което намалява процента на полягане.
  • Ауксини - влияят на клетъчното делене, кореновото развитие и нарастване.

Лумбреко съдържа биологично активни вещества - актиномицети, грам положителни бактерии, които са продуценти на природни антибиотици, което повишава резистентността на растенията към заболявания. Приложен листно, Лумбреко гарантира активно усвояване на вложените почвени торове от основното торене. Богат източник на хранителни вещества и растежен стимулатор. Увеличава енергийния капацитет на листната маса и фотосинтезата. Укрепва кореновата система на растенията, ускорява процеса микориза. Стимулира полезната почвена микрофлора и служи като почвен подобрител. Повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени. Действа като антифриз, влизайки в клетъчните мембрани. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.


Начин на приложение и ползи


Фаза „2-6 лист”-Лумбреко в доза 100 мл на дка

Есенното пръскане осигурява пълен комплекс от необходимите макро (N,P,K) и микроелементи - бор, мед, манган, молибден и цинк. Лумбреко укрепва растението и подобрява зимоустойчивостта. Служи като антифриз, навлизайки в клетъчните мембрани. Регулира развитието на младите репични растения, чрез подаване на подходящите хранителни елементи, чиято липса би ги направила по-крехки и податливи на измръзване. Осигурява по-добър воден режим и обмяна на веществата. Растенията призимуват по-успешно и се възстановяват бързо през пролетта. Препоръчва се влагането му едновременно с растежния регулатор.

Фаза „формиране на цветоносно стъбло" - Лумбреко в доза 100 мл на дка.

Постига се максимален ефект при пролетно подхранване. Доставя всички необходими на растението хранителни вещества. Спомага за увеличаване на броя на шушулките и по-доброто им изпълване.

Фаза от „розетка" до „бутонизация" - Лумбреко в доза 100 мл на дка.

Осигурява необходимите хранителни елементи на формиращите се на долните етажи шушулки. Съдържа стимулатори от биологичен произход, които активизират фотосинтезата и оток на асимилати към формиращите се генеративни органи. Течната формулация е удобна за употреба на големи площи и с въздушна техника. Листното подхранване може да се съчетава и с внасянето на пестициди, което пести енергия и труд.

Резултати от приложение и добиви

Резултатите, които наблюдаваме при есенното влагане на Лумбреко при рапица, са получаване на добре формирана розетка, която е необходимо условие за успешното ѝ презимуване. Подадени листно, хранителните елементи бързо се абсорбират от листата и спомагат за по-доброто вкореняване. Наблюдава се и повишаване на съдържанието на пластични вещества в листата. Семената на рапицата зависят изцяло от моментната фотосинтеза, а Лумбреко спомага за засилването на този процес. През пролетта вкарваме продукта двукратно, което води до увеличаване на добива и вдигане на маслото на рапицата.

Доволни клиенти мнения и препоръки

Дългогодишни клиенти на фирмата от област Разград споделят, че през 2019 г. при цъфтежа на рапицата е имало необичайно ниски за периода температури. При други производители това е довело до необичайно ниски добиви. Органичният тор Лумбреко и този път е помогнал на посевите да преодолеят тежката стресова ситуация и клиентите успяха да запазят както качеството, така и количеството на продукцията.

Доза и момент на приложение
Почвено

ЛИСТНО:


100 милилитра на декар двукратно

200 милилитра на декар еднократно

300 милилитра на декар еднократно при наличие на стресови фактори - градушки, заболявания, измръзване и др.

Смесимост

Лумбреко е съвместим с повечето обичайно прилагани препарати за растителна защита.

Указания за безопастност при работа

Да се пази извън досега на деца! Да се избягва контакт с кожата и очите! При работа с препарата да се ползват лични предпазни средства, като ръкавици, работно облекло, очила. След използване ръцете да се измиват старателно с вода и сапун!

Опаковка

Lumbreco, органичен тор, се предлага в следните търговски опаковки:

T 10L S 20L U 1000L