Lumbreco, органичен тор за Ягодоплодни

Обща информация

Лумбреко е течен органичен тор, който има високо съдържание на аминокиселини от растителен произход, получени чрез хидролиза на растителни шротове.

Едни от най-важните аминокиселини, които се съдържат в Лумбреко, са:

  • Аспарагинова киселина, която е запасна и транспортна форма на азот.
  • Глутаминова киселина, която участва в синтеза на хлорофил, регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (регулира транспирацията, участва при опрашването).
  • Глицин - засилва сухоустойчивостта на растенията и участва в синтеза на хлорофил.
  • Аланин - стимулира покълването на семената. Валин и левцин - засилват сухо- и солеустойчивостта на растенията, както и участват при процеса опрашване.
  • Аргинин - стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони.

Внедрената американска технология за екстракция на биокомпост и органична материя запазва високото съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори.

  • Гиберелини - стимулират покълването на семената и нарастване на големината на листата, втвърдяват стъблото, намаляват междувъзловото разстояние, което намалява процента на полягане.
  • Ауксини - влияят на клетъчното делене, кореновото развитие и нарастване.

Лумбреко съдържа биологично активни вещества - актиномицети, грам положителни бактерии, които са продуценти на природни антибиотици, което повишава резистентността на растенията към заболявания. Приложен листно, Лумбреко гарантира активно усвояване на вложените почвени торове от основното торене. Богат източник на хранителни вещества и растежен стимулатор. Увеличава енергийния капацитет на листната маса и фотосинтезата. Укрепва кореновата система на растенията, ускорява процеса микориза. Стимулира полезната почвена микрофлора и служи като почвен подобрител. Повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени. Действа като антифриз, влизайки в клетъчните мембрани. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.


Начин на приложение и ползи


Ягоди, малини, къпини, боровинки, арония

Ягодоплодните култури имат плитка коренова система /изключение правят къпината и аронията/. Извличат големи количества хранителни вещества, което определя специфичните изисквания към влагата и доставянето на хранителни вещества, особено когато са засяти на бедни и с лек механичен състав почви.

Ягодоплодните растения се нуждаят от хранителни вещества през целия вегетационен период, но потребностите им са най-големи през пролетта, когато се формират големи количества листа и плодни органи и в края на лятото, когато се залагат плодни пъпки за следващата година.

В зависимост от плодородието на почвата и планирания добив, количеството на торовете варира. При средна запасеност на почвата от основното торене и нормално развитие на културите, препоръчваме листно торене с биотор по време на активната вегeтация:

приложено самостоятелно или в комбинация с други препарати.

Предимството при самостоятелна употреба на биотора е липсата на карантинен период. Плодовете могат да се консумират веднага след изплакване с вода. Препоръчваме листно торене и след беритбата на плодовете, с цел залагане на плодни пъпки за следващата година.

Предвид масовото използване на системи за капково напояване, биоторът може да се внесе и чрез фертигация при норма 1 до 2л. на декар.

Употребата на Лумбреко гарантира развитие на пищен листен апарат, обилен цъфтеж, здрави и едри плодове, резистентни на загниване, с отлична пазарна стойност.

Резултати от приложение и добиви

След ползване на органичен тор Лумбреко ягодоплодните стават резистентни на заболявания. Лумбреко намалява стреса при разсаждането и спомага за по-добро коренообразуване и по-бърз прираст.

Увеличава се добивът, сухото вещество и захарността в плодовете. Наблюдава се засилено оцветяване и по-наситен аромат.

Доволни клиенти мнения и препоръки

В регионите на Пазарджик и Лозница много от производителите на ягодоплодни са наши клиенти. Предпочитат продукта, защото е лесен за употреба и повлиява изключително добре на растенията. Имат високи добиви и изключително добро качество на продукцията.

Доза и момент на приложение
Почвено

ЛИСТНО:


3 пъти по 100 мл на декар или

2 пъти по 150 мл на декар

Почвено

КАПКОВО:

1 - 2л. на декар


1 разреждане - 1л. Концентрат Лумбреко в 150л. Вода.

Смесимост

Лумбреко е съвместим с повечето обичайно прилагани препарати за растителна защита.

Указания за безопастност при работа

Да се пази извън досега на деца! Да се избягва контакт с кожата и очите! При работа с препарата да се ползват лични предпазни средства, като ръкавици, работно облекло, очила. След използване ръцете да се измиват старателно с вода и сапун!

Опаковка

Lumbreco, органичен тор, се предлага в следните търговски опаковки:

T 10L S 20L U 1000L