Lumbreco, органичен тор за Зеленчуци

Обща информация

Лумбреко е течен органичен тор, който има високо съдържание на аминокиселини от растителен произход, получени чрез хидролиза на растителни шротове.

Едни от най-важните аминокиселини, които се съдържат в Лумбреко, са:

  • Аспарагинова киселина, която е запасна и транспортна форма на азот.
  • Глутаминова киселина, която участва в синтеза на хлорофил, регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (регулира транспирацията, участва при опрашването).
  • Глицин - засилва сухоустойчивостта на растенията и участва в синтеза на хлорофил.
  • Аланин - стимулира покълването на семената. Валин и левцин - засилват сухо- и солеустойчивостта на растенията, както и участват при процеса опрашване.
  • Аргинин - стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони.

Внедрената американска технология за екстракция на биокомпост и органична материя запазва високото съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори.

  • Гиберелини - стимулират покълването на семената и нарастване на големината на листата, втвърдяват стъблото, намаляват междувъзловото разстояние, което намалява процента на полягане.
  • Ауксини - влияят на клетъчното делене, кореновото развитие и нарастване.

Лумбреко съдържа биологично активни вещества - актиномицети, грам положителни бактерии, които са продуценти на природни антибиотици, което повишава резистентността на растенията към заболявания. Приложен листно, Лумбреко гарантира активно усвояване на вложените почвени торове от основното торене. Богат източник на хранителни вещества и растежен стимулатор. Увеличава енергийния капацитет на листната маса и фотосинтезата. Укрепва кореновата система на растенията, ускорява процеса микориза. Стимулира полезната почвена микрофлора и служи като почвен подобрител. Повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени. Действа като антифриз, влизайки в клетъчните мембрани. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.


Начин на приложение и ползи


Третиране на семена

Накисване в доза 100 мл. на литър вода. Слага се едновременно с препаратите за обеззаразяване на семена. Действието на Лумбреко се изразява в повишаване кълняемата енергия на семената, дружното им поникване и по-бързия растеж на разсада.

Фаза „начало на цъфтеж" - Лумбреко 100 мл. на дка.

Подхранването на младите растения започва след покълването - 5-7 ден след появата им се поливат през 10-14 дни. Препоръчва се поливането с торовия разтвор да става в основата на стъблата. Лумбреко стимулира нарастването на почвената микрофлора и подтиска развитието на фитопатогени в почвата.

Фаза „нарастване на плода" - Лумбреко 100 мл. на дка.

Подхранването с Лумбреко може да стане и с пръскане по листата, което осигурява пълен комплекс от микро и макроелементи, стимулира фотосинтезата и натрупването на хлорофил.Р астенията развиват пищен листен апарат, здрава коренова система и богат завръз. В резултат на комплексното въздействие върху растенията се достига чувствително повишаване на добивите.

Фаза „избистряне на плода" - Лумбреко 100 мл. на дка.

При увреждане от градушка спомага за възстановяване на засегнатите листа, чрез мощния антибактерициден ефект, което ограничава развитието на болести по наранените листа и подпомага бързото им възстановяване.

Резултати от приложение и добиви

Приложението на Лумбреко при фертигация на зеленчуци води до значително нарастване на добива. Листното му приложение подобрява качеството на плодовете, повишава се сухото вещество, както и завързите.

Доволни клиенти мнения и препоръки

Клиенти от Пловдив споделиха, че при зеленчуците изключително бързо се наблюдава ефектът, тъй като там се прилага и при фертигация, и при листно торене. Зеленчуците узряват по-рано, имат наситено обагряне, здрави и устойчиви са. Доказано е, че този органичен продукт влияе и върху органолептичните качества на продукцията им.

Доза и момент на приложение
Почвено

ЛИСТНО:


3 пъти по 100 мл на декар или

4 пъти по 80 мл на декар

Почвено

КАПКОВО:

1 - 2л. на декар


1 разреждане - 1л. Концентрат Лумбреко в 150л. Вода.

Смесимост

Лумбреко е съвместим с повечето обичайно прилагани препарати за растителна защита.

Указания за безопастност при работа

Да се пази извън досега на деца! Да се избягва контакт с кожата и очите! При работа с препарата да се ползват лични предпазни средства, като ръкавици, работно облекло, очила. След използване ръцете да се измиват старателно с вода и сапун!

Опаковка

Lumbreco, органичен тор, се предлага в следните търговски опаковки:

T 10L S 20L U 1000L